St-Martin de Valamas is
de bakermat van de lokale
juwelen-industrie.